EVC

Erkennen van Verworven Competenties. Een competentie is het vermogen om beroepstaken die essentieel zijn voor een functie of rol adequaat te verrichten. Competenties zijn op meerdere manieren te verwerven. Een beroepsopleiding is vaak de meest voor de hand liggende manier om je een beroep eigen te maken en is volledig gericht op het verwerven van de competenties. Het diploma dat een opleiding oplevert, is een officiële erkenning van het geleerde. Mensen kunnen echter op veel andere manieren competent worden. EVC maakt dat deelnemers ook erkenning krijgen voor competenties die niet op school maar op een andere manier verworven zijn.

Kennis en ervaring

Mensen ontwikkelen ook talenten en vaardigheden in hun werk, bij het beoefenen van hun hobby of als vrijwilliger. In een EVC-traject wordt alle kennis en ervaring vergeleken met de eisen die aan een beroepsdiploma worden gesteld. Het resultaat van een EVC-procedure is een Ervaringscertificaat: een officieel document waarin vastgelegd is welke competenties van de betreffende standaard de kandidaat beheerst. Het is een rapportage waarin beschreven staat waar de kandidaat nu staat, wat hij nu kan en weet.

Uitgangspunt voor een EVC-procedure is een landelijke standaard zoals die in het mbo, hbo of in een branche wordt gebruikt. Een kandidaat brengt zijn of haar kennis en ervaring voor wat betreft de gekozen meetlat in kaart.

Kwaliteiten

Een deelnemer verzamelt bewijs om aan te tonen dat hij over de juiste kennis en ervaring beschikt.
EVC geeft werkgevers en werknemers beter zicht op aanwezige kwaliteiten. Mensen kunnen op de voor hen en voor de werkgever beste plek worden ingezet waardoor de werknemer gemotiveerd en duurzaam inzetbaar is en de werkgever heeft inzicht in de aanwezige competenties binnen zijn organisatie.

EVC is ook geschikt voor mensen die een diploma willen behalen. Omdat een EVC-traject altijd verbonden is aan een opleidingsstandaard en in het Ervaringscertificaat beschreven wordt welke onderdelen van de standaard de deelnemer beheerst, kan het opleidingen verkorten. Vaak hoeft een kandidaat nog maar een deel van een opleiding te volgen; een deel van de beroepscompetenties beheerst de kandidaat immers aantoonbaar.

Wat is EVC?

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. In een EVC-traject verzamel je bewijzen van wat je weet en kunt, waarbij gekeken wordt naar ervaring voortkomend uit (vrijwilligers)werk en hobby’s. Dit bewijs wordt beoordeeld aan de hand van de eisen die gesteld worden aan een beroepsdiploma. Al het verzamelde bewijs wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat.

Hoe ziet het EVC-traject eruit?

Het EVC-traject begint met het opbouwen van een portfolio door bewijsstukken te verzamelen waaruit jouw ervaring blijkt. Dit portfolio wordt beoordeeld door een inhoudsdeskundige afkomstig uit het werkveld van jouw gekozen meetlat. Hierna volgt een interview met de inhoudsdeskundige waarbij je jouw ervaring mondeling kunt toelichten. Eventueel worden extra instrumenten ingezet. Alle informatie die hieruit voortkomt, vormt uiteindelijk jouw persoonlijke Ervaringscertificaat.

Is EVC iets voor mij?

Je wil graag weten waar je staat op de arbeidsmarkt, je hebt jezelf volop ontwikkeld binnen je vakgebied en een diploma als erkenning voor jouw kennis en ervaring heb je niet. Op onze website vind je een Quickscan. Binnen een paar minuten weet je of een EVC-traject interessant is voor jou of dat we je wellicht verder kunnen helpen met één van onze andere competentietrajecten.

Wat is de meerwaarde van een EVC-traject en waarvoor kan ik het gebruiken?

Je Ervaringscertificaat beschrijft wat jij weet en wat jij kunt. Op basis van je Ervaringscertificaat bestaan er mogelijkheden een verkorte opleiding te volgen. Een EVC-procedure kan nuttig zijn als je binnenkort op zoek gaat naar nieuw werk, als je jezelf wilt blijven ontwikkelen en doorgroeien in de organisatie waar je nu werkt of als je graag een diploma zou willen behalen.

Hoe lang duurt een EVC-traject?

Een EVC-traject duurt ongeveer drie tot vier maanden. Dit betreft het gehele traject vanaf de intake tot het ontvangen van het Ervaringscertificaat.

Hoeveel kost een EVC-traject?

De kosten van een EVC-traject liggen gemiddeld rond de € 1500,00. De uiteindelijke kosten van een traject hangen onder meer af van eventueel extra in te zetten begeleidingsmomenten, het aantal werkprocessen per kandidaat en de inzet van extra instrumenten voor het assessment (zoals een kennistest, casus, werkplekbezoek of praktijksimulatie).

Wie betaalt het EVC-traject?

Ben je werknemer dan is je werkgever vaak bereid om de kosten van een EVC-traject op zich te nemen. Wanneer je werkzoekend bent, zijn er mogelijkheden dat het UWV werkbedrijf jouw traject bekostigt. Wil je zelf je EVC-traject betalen dan zijn de kosten hiervoor aftrekbaar van de belasting.

Wordt de kwaliteit van een EVC-aanbieder gecontroleerd?

Als erkend EVC-aanbieder voldoen wij aan de kwaliteitscode EVC. De daarin vastgelegde procedures volgen wij strikt. Wij worden regelmatig beoordeeld door een externe auditerende instantie en voor alle aangeboden beroepsstandaarden beschikken wij over een erkenning.

Hoelang is een Ervaringscertificaat geldig?

Een Ervaringscertificaat is niet eeuwig houdbaar. Je bouwt immers steeds meer en soms ook andere ervaring op. Wanneer je jouw Ervaringscertificaat wilt verzilveren bij een opleider kun je dit het beste binnen een half jaar na afronding van jouw traject doen. Dit vanwege eventuele wijzigingen in het onderwijs.

Aanmelden nieuwsbrief

Bedrijven waar People in Transfer voor werkt

  • Rabobank
  • KLM
  • Politie
  • Imtech
  • UWV